מי אנחנו
המבנה הארגוני
הצטרפות
דע את זכויותך
הסכמי שכר
גמול השתלמות
נוהל זכאות
תעריפי גמול השתלמות
הסכם גמול א'
הגדלת תעריפי גמול ב'
הוראות גמול השתלמות
קורסים המאושרים לגמול
משפט עבודה
הכשרה והשתלמויות
סמינרים וימי עיון
צרכנות ורווחה
קרנות וקופות
קרן פנסיה
הורדת טפסים
אתרים שמושיים
עדכן כתובת
הצעות עבודה
המוסדות הנבחרים
  

אין האתר בא להחליף

הסכמים, חקיקה

ואחרים בהתאם לכל

דין, אלא להציג מידע

שנאסף ממקורות שונים.

בכל מקרה של סתירה

בין המוצג באתר לבין

הוראת כל דין, יגברו

הוראות כל דין. 

כל האמור באתר והמידע

המופיע בו אינו מהווה

ייעוץ משפטי ו/או

תחליף לייעוץ משפטי,

וכן אינו מהווה טיפול

משפטי ו/או תחליף לטיפול

משפטי מקצועי או אחר.

 

 

 

נוהלי הזכאות לקבלת גמול השתלמות

 

q  טופס בקשה חתום וממולא כראוי.

q  טכנאי/הנדסאי מדופלם: דיפלומה; תעודת רישום בפנקס הטכנאים/הנדסאים (רשות ההסמכה); אישור חברות בהסתדרות ההנדסאים, תעודות סיום המעידות על לפחות 400 שעות השתלמות בעלות זיקה לעיסוק ו/או למקצוע שהסתיימו ב-5 השנים שקדמו למועד  ההגשה, כאשר לפחות 200 מהן בתחום המקצועי הצר.

או

q  שרטט/לבורנט: תעודת רישום בפנקס השרטטים/לבורנטים (רשות ההסמכה); תעודות סיום המעידות על לפחות 400 שעות השתלמות בעלות זיקה לעיסוק ו/או למקצוע שהסתיימו ב-5 השנים שקדמו למועד  ההגשה, כאשר לפחות 200 מהן בתחום המקצועי הצר  ובנוסף  הכשרה אישית מוקדמת כמפורט להלן:

 

     ותק בתחום העסוק    שעות לימוד       שעות לימוד מתוכן

       או המקצוע             נדרשות         בעלות זיקה לעסוק או למקצוע                                                 

          ---------------       ----------       ---------------- 

          שנה אחת                 800                200

          עד שנתיים                700                175

          עד 4 שנים                600                150

          עד 6 שנים                500                125

          עד 8 שנים                400                100

          עד 10 שנים              300                75

          עד 12 שנים              200                50

          12 שנים ומעלה         100                25

או

q  טכנאי מושווה (לא מדופלם): תעודה ממשלתית המעידה על 12 שנות לימוד; תעודות סיום המעידות על לפחות 400 שעות השתלמות בעלות זיקה לעיסוק ו/או למקצוע שהסתיימו ב-5 השנים שקדמו למועד  ההגשה, כאשר לפחות 200 מהן בתחום המקצועי הצר ובנוסף הכשרה אישית מוקדמת כמפורט להלן:

 

  ותק בתחום העסוק    שעות לימוד       שעות לימוד מתוכן

     או המקצוע             נדרשות         בעלות זיקה לעסוק או למקצוע   

          ---------------       ----------            ----------------

          שנה אחת                 800                200

          עד שנתיים                700                175

          עד 4 שנים                600                150

          עד 6 שנים                500                125

          עד 8 שנים                400                100

          עד 10 שנים              300                75

          עד 12 שנים              200                50

          12 שנים ומעלה         100                25

q  אישור חברות בהסתדרות ההנדסאים והטכנאים. במידה ואינך חבר עליך להירשם תחילה כחבר בהסתדרות ההנדסאים והטכנאים.

q  אישורים לקורסים מהמחלקה לאישור קורסים לגמול השתלמות שליד משרד החינוך.

q  אישור מעסיק עדכני ומקורי בו יצויין הדירוג בו משולם שכרך; הדרגה; המועד המוקדם ביותר בו דורגת בדירוג ההנדסאים ותיאור תפקיד.

q  אימות המסמכים למקור: יש להחתים המסמכים המוגשים לוועדה כזהים למקור ע"י מחלקת כ"א במקום עבודתך או ע"י יו"ר מחוז/חטיבה בהסתדרות ההנדסאים.                                    למשרדי מחוזות הסתדרות ההנדסאים - לחץ כאן       

    

q  דמי טיפול בגמול השתלמות ישולמו בעת הגשת הבקשה,בהמחאה "למוטב בלבד",לפקודת "עמותת הסתדרות ההנדסאים והטכנאים",

            בהתאם לתעריפים הבאים:
                                                משלם דמי חבר להסתדרות החדשה - 100 ש"ח
                                                משלם דמי טיפול ארגוני בלבד - 200 ש"ח
                                                לא משלם כל תשלום להסתדרות החדשה - 300 ש"ח

q  לבעלי הסמכה כטכנאים ושאינם בעלי דיפלומות: אישור מרשות ההסמכה המפרט אילו קורסים שימשו אותך לצורך קבלת  ההסמכה.  (טל. 5634227, 5634226-03)

 

q לגמול שני:                                                                                                                                               

  • טופס בקשה ממולא כראוי וחתום;
  • דיפלומה; תעודת רישום בפנקס ההנדסאים/טכנאים/שרטטים/לבורנטים; 
  • אישור חברות בהסתדרות ההנדסאים.                                                         
  • אישור הוועדה לאישור גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים מוסמכים על גמול השתלמות ראשון;                      
  • קורסים בהיקף של  400 שעות שהסתיימו ב-5 השנים שקדמו למועד ההגשה ולא שימשו לצורך קבלת הגמול  הראשון, כאשר לפחות 200 שעות מהן בתחום המקצועי הצר.
  • אישור מעסיק עדכני ומקורי בו יצויין הדירוג בו משולם שכרך, הדרגה ותיאור התפקיד;                                         
  • דמי טיפול – בהתאם לתעריפים המצוינים לעיל.

 

לרשימת הקורסים המאושרים  ע"י משרד החינוך לחץ כאן